Dataskyddsbeskrivning

Registeransvarig

Svenska Höjdliftar AB
Moränvägen 1, 186 40 Vallentuna, Sweden
business ID: 556804-3508
info@hojdliftar.se
www.hojdliftar.se

Ansvarsperson i registerfrågor

Mikael Laaksonen
Moränvägen 1, 186 40 Vallentuna, Sweden
Tel. +46(0)8 400 28 540
micke.laaksonen@hojdliftar.se

Namnet på registret

Register över kunder och potentiella kunder av Svenska Höjdliftar AB

Syftet med registret och användning av personuppgifter

Behandling och utveckling av kundrelationer, potentiella kundrelationer och andra kontakter, kommunikation och marknadsföring

Datainnehåll av registret

  • företagets namn och kontaktuppgifter (besöksadress och faktureringsadress, telefonnummer och webbsida) och faktureringsuppgifter
  • kontaktpersonens namn och kontaktuppgifter (adress, telefonnummer och e-postadress) samt yrkesbenämning eller ställning i företaget

Kakor

På webbsidan användas kakor (cookies). En kaka är en liten textfil som din webbläsare sparar på din dator eller annan enhet när du besöker en webbplats. Kakor användas för att erbjuda en mer bekväm och personlig upplevelse samt för att analysera och förbättra webbsidans funktionalitet och innehåll.

Information som samlats in med hjälp av kakor kan utnyttjas för att rikta kommunikation och marknadsföring. Denna information kan kopplas med annan information vi fått av användaren, till exempel via formuläret på webbsidan. 

Väsentliga datakällor

Uppgifter samlas in från företagen eller kontaktpersoner i registret, från webbsidor och från andra offentliga informationskällor.

Väsentligt överlämnande av data

Uppgifterna överlämnas inte till utomstående. Personuppgifterna kan överlämnas endast till tjänsteleverantören i samband med sändning av fakturor, elektroniska kundbrev eller annat material. I sådana fall avtalas dataskyddsfrågor separat.

Dataöverföring utanför EU och EES

Uppgifterna överlämnas inte utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Principer för registrets skydd

Personuppgifter i registret bevaras konfidentiellt. Registret kan inte nås genom offentliga nätverk. Nätverk och hårdvaror är vederbörligen skyddade till exempel med brandväggar och lösenord.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att granska, korrigera och radera sina personuppgifter. Begäran berörande registret ska lämnas in skriftligt och undertecknat till adressen som hittas i början av denna beskrivning.